Menu

Stefanie van Helderen – de Bekker


Onze taxateur is aangesloten bij de brancheorganisatie VBO Makelaar, staat vermeld in het taxateurregister SCVM en is als taxateur ingeschreven bij de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

De taxateur

De VBO-taxateur binnen de vakgroep Wonen is uitermate deskundig. De taxateur is gecertificeerd volgens het persoonscertificaat van DNV. Het certificatieschema makelaar/taxateur onroerende zaken van DNV is als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, de hoogste erkenning voor een certificeringsregeling.

De gecertificeerde VBO-makelaar/taxateur staan ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan kunnen betrokken partijen zich wenden tot het Bestuur van de SCVM. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket. Daarnaast is het SCVM register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (www.tcmnl.nl)

De SCVM-geregistreerde makelaar/ taxateur is in het bezit van het DNV-certificaat taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.De registratie van elke SCVM-geregistreerde is maximaal vijf jaar geldig. Om ingeschreven te kunnen blijven staan, dient men aan strenge voorwaarden te voldoen. Zo is men verplicht tot het volgen va bijscholingscursussen (de zogenoemde Permanente Educatie) om zodoende zijn kennis en kunde altijd op peil te houden. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur.

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaaren vindbaar voor zijn klanten.