Menu

Taxatie

Ons taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model 'taxatierapport woonruimte', vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPro, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen.

Taxatie aanvraag NWWI taxatie aanvraag

Een taxatie rapport nodig?

Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u als consument op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. Daarnaast willen ook geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Wij zorgen daarvoor.

Onze taxateur is aangesloten bij de brancheorganisatie Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) en bij het NRVT. Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs.Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hij conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT. Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur. Het taxatierapport voldoet altijd aan de eisen van het laatst uitgegeven model 'professionele taxatiedienst Wonen', vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPro, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen.

Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Zij valideren onze taxatierapporten en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.