Menu

Taxatie

Het door ons opgestelde taxatierapport voldoet aan de
strenge normen en regelgeving van het NWWI en NHG.

Taxatie aanvraag NWWI taxatie aanvraag

Een taxatie rapport nodig?

Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u als consument op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. Daarnaast willen ook geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Wij zorgen daarvoor.

Onze taxateur is aangesloten bij de brancheorganisatie Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) en staat vermeld in het taxateurregister SCVM. Het taxatierapport voldoet altijd aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO en VBO.Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Zij valideren onze taxatierapporten en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.